Valmennukset

Olemme työturvallisuusvalmennuksen pioneereja. Kartoitamme yrityksen riskitekijät ja koulutamme henkilökunnan tunnistamaan yrityksen tärkeimmät riskit ja tuntemaan oman vastuunsa. Työturvallisuus on tietoa ja asennetta.

Tosiasia 2013

  • Tapaturmat eivät ole vähentyneet toivotulla tavalla ja vakavien tapaturmien määrä on nousussa.
  • Oikeusprosesseja on käynnissä vuosittain useita satoja.

Talent2020 visio

1) Ei yhtään kuollutta.
2) Oikeusprosessien määrä sadoista kymmeniin.
3) Suomalaisesta työturvallisuudesta vientituote.

Talent2020 valmennus

Työturvallisuuteen liittyvien sopimuskäytäntöjen ja toimintamallien riskikartoitus
Autamme yrityksiä varmistamaan sen että työturvallisuuteen liittyvät sopimukset ja toimintamallit ovat riittävät.

Henkilöstön asenteet sopimusehdoiksi
”Psykologinen työsopimus”
Kannustamme yrityksen henkilöstöä näkemään oman asenteen vaikutuksen yrityksen tulokseen ja turvallisuuskehitykseen.

Toimialakohtaisia oikeustapauksia vuosilta 2001- 2012
Autamme henkilöstöä löytämään uusia ajatuksia oman työnsä kehittämiseen toteutuneiden oikeustapausten ja toimialakohtaisten käytännön esimerkkien avulla.

Tilastot hyötykäyttöön
Voidaanko tilastoilla vaikuttaa rakennusalan työtapaturmakehitykseen?